Seutukaupunkihankkeet

Seutukaupunkeja ovat kaupungit, jotka ovat seutunsa ja talousalueensa keskuksia (seutukeskus) tai keskuspareja, mutta eivät ole maakuntien keskuksia. Seutukaupungit muodostavat kuntarakenteen perustan. Ne ovat sujuvan elämän keskuksia, joissa työn ja perheen sekä monipuolisen ja laadukkaan vapaa-ajan yhdistäminen on helppoa ja mutkatonta.

Seutukaupungeilla on talousalueiden keskuksina riittävät resurssit myös omaehtoiseen elinvoiman kehittämistyöhön sekä osaamisensa että taloutensa puolesta. Paikallishallinnon ja –palvelujen järjestäminen kuuluvat kunnan tehtäviin, seutukaupungit ovat kokonsa ja resurssiensa osalta kyvykkäitä vastaamaan asukkaidensa palvelutarpeeseen.

Seutukaupungit lähialueineen kattavat pinta-alaltaan suuren osan Suomesta ja siten mahdollistetaan koko maan elinvoimaisuuden sekä luonnonvarojen ja rakennetun kansallisomaisuuden kestävän hyödyntämisen. Seutukaupunkien avulla Suomi pysyy kattavasti aktiivisena ja asuttuna, mitä vain kasvu-keskuksiin keskittyminen ei takaa.
Kun monet toiminnot edelleen globalisoituvat, kasvaa samaan aikaan paikallisuuden merkitys. Paikallisuus korostuu yhtä lailla kaupungeissa kuin maaseudullakin. Talousalueensa keskuksina toimivat seutukaupungit ovat vahvoja alueellisia toimijoita, jotka vastaavat kunnalliseen itsehallintoon perustuen ja asukkaidensa vaikutus- ja osallistumismahdollisuudet turvaten kuntalaistensa hyvinvoinnista ja alueensa elinvoimasta hyvinvointipalveluja koordinoimalla ja tuottamalla sekä elinkeinoelämää kehittämällä.

Ylivieska kuuluu seutukaupunkiverkostoon ja olemme mukana kehittämässä sitä. Seutukaupunkiverkostolla on omia kehittämishankkeita, joissa olemme mukana. Hankkeista löydät enemmän tietoa www.seutukaupunkiosaajat.fi sivustolta.

seutukaupunkikartta
seutukaupunkilogo

Tällä hetkellä käynnissä olevat seutukaupunkihankkeet:

Joustavat koulutusmallit yhdessä yrityselämän kanssa

Seutukaupunkien yritysverkostot

Lisätietoa seutukaupunkiverkostosta ja –hankkeista:

Jaa sosiaalisessa mediassa: