Torikatu 3, Ylivieska
LIIKETOIMINNAN KEHITYSRAHOITUS HÄIRIÖTILANTEISSA
Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

 • Tämä tapahtuma on mennyt.

LIIKETOIMINNAN KEHITYSRAHOITUS HÄIRIÖTILANTEISSA

17.3.2020 Koko päivä

Rahoituspalvelut on tarkoitettu Suomessa toimiville pk- ja midcap-yrityksille, joiden liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta.

HUOM! RAHOITUS AUKEAA YRITYSTEN HAETTAVAKSI TORSTAINA 19.3.2020.

KENELLE?

Rahoituspalvelut on tarkoitettu Suomessa toimiville pk- ja midcap-yrityksille, joiden liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta. Midcap-yritys on suuri yritys, jonka oma tai konsernin liikevaihto on enintään 300 M€.

Rahoituspalvelujen asiakkaita ovat muun muassa matkailu, matkailun oheispalvelut, luovat ja esittävät alat sekä kaikki toimialat, joiden alihankintaketjujen toimivuuteen koronavirustilanne on vaikuttanut tai vaikuttamassa.

Rahoitusta ei voida myöntää, jos kyseessä on suuri yritys, toiminimi, julkinen tai voittoa tavoittelematon organisaatio, säätiö, yhdistys tai ahvenanmaalainen yritys.

MITÄ?

Rahoitus on vaiheistettu kahdeksi palveluksi:

1) Esiselvitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin. Rahoitus,jonka suuruus on enintään 10 000 euroa. Tällä rahoituksella yritys voi selvittää ja suunnitella itselleen uusia liiketoimintoja, korvaavia alihankintaketjuja ja tuotannon organisoimista koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen.

2) Kehittämisavustus liiketoiminnan häiriötilanteisiin. Rahoitus, jonka suuruus voi olla 50 000 – 100 000 euroa. Tällä rahoituksella yritys voi toteuttaa niitä kehittämistoimenpiteitä, joita se on tunnistanut esiselvityksessä tai muuten omana toimintanaan ja jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen. Toimenpiteiden tavoitteena tulee olla yritykselle uusia ratkaisuja tuotteisiin tai tuotantoon liittyen.

Rahoitus on de minimis -rahoitusta ja sen saaminen edellyttää, että yrityksen de minimis -kumulaatiossa on tilaa. De minimis –rahoituksen enimmäismäärä on 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. De minimis -tukea myöntävät monet julkiset organisaatiot, esimerkiksi Finnvera ja ELY-keskukset.

Rahoitusta ei voida myöntää maatalouden alkutuotannon eikä kalastuksen vesiviljelyn aloilla toimiville yrityksille eikä yksityisille elinkeinonharjoittajille. Rahoitus voidaan myöntää yritykselle kerran, poikkeustapauksessa useammin. Yrityksen tarvitsema jatkorahoitus uusien ratkaisujen kehittämiseen rahoitetaan molempien rahoituspalvelujen jälkeen normaalina tki-rahoituksena Business Finlandin normaalein rahoituskriteerein.

ESISELVITYS LIIKETOIMINNAN HÄIRIÖTILANTEISIIN

KENELLE?

Esiselvitysrahoitus on tarkoitettu kaikille Suomessa toimiville pk- ja midcap-yrityksille, joiden nykyinen liiketoiminta kärsii koronaviruksen aiheuttamista markkina- ja tuotantoketjuhäiriöistä. Rahoituksella yritys voi selvittää ja suunnitella niitä toimenpiteitä, joilla se pystyy vähentämään liiketoiminnassaan kohtaamiansa häiriöitä ja valmistautumaan häiriötilanteen jälkeiseen liiketoimintaan. Rahoitus voidaan myöntää yritykselle ensisijaisesti kerran, poikkeustapauksissa useammin.

Esiselvitysrahoitusta myönnetään seuraaviin liiketoiminnan uudistamis- ja kehitystarpeisiin:

1. Tuotantoketjun häiriöiden korjaamiseen tarvittavien toimenpiteiden selvittäminen toimialasta riippumatta

 • Rahoituksen tyypillisiä käyttökohteita: selvitykset ja valmistelut, jotka koskevat kansainvälisten tuotantoketjujen rikkoutumisesta johtuvia uudelleensijoittumisia, tuotannon kotimaahan palauttamista ja logistiikan häiriöiden syiden poistamista.

2. Matkailualan liiketoiminnan kehittäminen

 • Rahoituksen tyypillisiä käyttökohteita: selvitykset ja valmistelut, jotka tähtäävät majoitus- ja matkailupalvelujen kehittämiseen sekä niiden matkailuun suoraan liitännäisten palvelujen kehittämiseen, jotka kärsivät matkailun vähenemisestä johtuvista liiketoimintavaikutuksista.

3. Luovien alojen palvelujen ja liiketoiminnan kehittäminen

 • Rahoituksen tyypillisiä käyttökohteita: selvitykset ja valmistelut, jotka tähtäävät monistettavien luovien alojen palvelujen (esim., peli, av, musiikki), tapahtumapalvelujen sekä taide- ja kulttuuripalvelujen liiketoiminnan kehittämiseen.

MITÄ RAHOITUKSELLA VOI TEHDÄ?

Rahoitusta voi käyttää yritykselle uusien toimenpiteiden selvittämiseen tai suunnitteluun. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat yrityksen oman henkilöstön palkkakustannukset siltä osin kuin henkilöstö tekee selvitys- tai suunnittelutehtäviä sekä selvitys- ja suunnittelutyöhön kohdistuvat ostettavat palvelut.

Rahoitettavassa projektissa voidaan selvittää sitä, mikä voisi olla liiketoiminnan uusi mahdollinen suunta, asiakasjoukko ja toteutusvaihtoehdot poikkeusoloissa ja niiden jälkeen. Selvitystyön kohteena voivat olla esimerkiksi

 • Uudet markkina- ja asiakastarpeet
 • Uudet kumppaniverkostot
 • Uudet tavat organisoida työtä ja tuotantoa
 • Uudet palvelut ja tuotteet
 • Mikä tahansa muu yritykselle uusi toimenpide, jonka yritys kokee tarpeelliseksi tässä tilanteessa

RAHOITUKSEN MÄÄRÄ JA HYVÄKSYTTÄVÄT KUSTANNUKSET

Esiselvityksessä avustuksen suuruus on 80 % projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista ja ennakkoa voidaan maksaa 70 % myönnettävän avustuksen määrästä.

Rahoituksessa käytetään yksinkertaista kustannusarviota (palkat + henkilösivukulut + ostettavat palvelut + flat rate). Hyväksyttäviä kustannuksia ovat yrityksen omat palkkakustannukset sivukuluineen siltä osin kuin henkilöstö tekee työtä projektille sekä ostettavat palvelut. Lisäksi kustannuksiin hyväksytään flat rate, joka on 20 % palkkakulujen ja ostopalvelujen yhteenlasketusta summasta.

KEHITTÄMISAVUSTUS LIIKETOIMINNAN HÄIRIÖTILANTEISIIN

KENELLE?

Kehittämisavustus on tarkoitettu kaikille Suomessa toimiville pk- ja midcap-yrityksille, joiden nykyinen liiketoiminta kärsii koronaviruksen aiheuttamista markkina- ja tuotantoketjuhäiriöistä. Rahoituksella yritys voi toteuttaa itselleen uusia kehitystoimenpiteitä, joilla se pyrkii ehkäisemään ja korjaamaan koronavirusepidemian aiheuttamia markkina- ja tuotantoketjuhäiriöitä.

Kehittämisavustusta voi hakea myös suoraan ilman esiselvitysprojektia.

Kehittämisavustusta voidaan myöntää seuraaviin liiketoiminnan uudistamis- ja kehitystarpeisiin:

1. Tuotantoketjun häiriöiden korjaamiseen tarvittavien toimenpiteiden selvittäminen toimialasta riippumatta

 • Rahoituksen tyypillisiä käyttökohteita: yritykselle uudet ratkaisut ja toimintamallit, jotka koskevat kansainvälisten tuotantoketjujen rikkoutumisesta johtuvia uudelleensijoittumisia, tuotannon kotimaahan palauttamista ja logistiikan häiriöiden syiden poistamista.

2. Luovien alojen palvelujen ja liiketoiminnan kehittäminen

 • Rahoituksen tyypillisiä käyttökohteita: yritykselle uudet, monistettavat luovien alojen palvelut (esim., peli, av, musiikki), tapahtumapalvelut sekä taide- ja kulttuuripalvelujen liiketoiminnan kehittäminen.

3. Matkailualan liiketoiminnan kehittäminen

 • Rahoituksen tyypillisiä käyttökohteita: yritykselle uudet majoitus- ja matkailupalvelut sekä niihin suoraan liitännäiset palvelut, jotka kärsivät matkailun vähenemisestä johtuvista liiketoimintavaikutuksista; palvelujen kehittäminen ja muun liiketoiminnan kehittäminen.

MITÄ?

Rahoitusta voi käyttää niiden uudistus- ja kehitystoimenpiteiden toteuttamiseen, joilla yritys pyrkii ratkaisemaan nykyistä liiketoimintaansa haittaavat seikat, suuntaamaan liiketoimintaansa uudelleen tai kehittämään alihankintaverkostoaan ja tuotantoaan korvaamaan puutteet, joita se on tuotantoketjussaan kohdannut. Toimenpiteiden tulee olla aina kohdistua yrityksille uusiin asioihin, se ei voi olla olemassa olevan toiminnan suoraviivaista toimeenpanoa eikä operatiivisen tuotantotoiminnan kustannuksia. Rahoitusta ei voi käyttää liiketoiminnan häiriöistä aiheutuvien tappioiden kattamiseen.

Suunnitellut kehittämistoimenpiteet voidaan toteuttaa omana työnä tai ostopalveluna. Rahoitus voi kohdistua myös uusien asioiden pilotointiin yrityksen liiketoiminnassa. Kehittämistoimenpiteiden kohteena voi olla esimerkiksi

 • Uusia palveluja ja tuotteita
 • Uusia kumppanuus- ja alihankintamalleja
 • Uusia toimintamalleja työn ja tuotannon organisoimiseksi ja siirtämiseksi Suomeen
 • Mikä tahansa muu yritykselle uusi toimenpide, jonka yritys kokee tarpeelliseksi tässä tilanteessa

RAHOITUKSEN MÄÄRÄ JA HYVÄKSYTTÄVÄT KUSTANNUKSET

Kehitysprojektissa avustuksen määrä on 80 % projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista ja ennakkoa voidaan maksaa 70 % avustuksen määrästä. Rahoituksen suuruus on enintään 100 000 € ja se voidaan myöntää yritykselle vain kerran. Mahdollisesti kehitysprojektin jälkeen tarvittavat jatkotoimenpiteet rahoitetaan Business Finlandin normaalina tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksena normaalein rahoituskriteerein.

Rahoituksessa käytetään yksinkertaista kustannusarviota (palkat + henkilösivukulut + ostettavat palvelut + flat rate). Hyväksyttäviä kustannuksia ovat yrityksen omat palkkakustannukset sivukuluineen siltä osin kuin henkilöstö tekee työtä projektille sekä ostettavat palvelut. Lisäksi kustannuksiin hyväksytään flat rate, joka on 20 % palkkakulujen ja ostopalvelujen yhteenlasketusta summasta

RAHOITUKSEN HAKEMINEN

Lähetä hakemus asiointipalvelun kautta.

Jos sinulla on kysyttävää ennen hakemuksen jättämistä, lähetä sähköposti osoitteeseen poikkeusrahoitus (at) businessfinland.fi niin olemme sinuun yhteydessä. 

Projektin sisältö kuvataan yhdessä hakemuksen tekstikentässä seuraavasti:

Esiselvitys: Hakija kuvaa, mitä yritykselle uusia asioita se selvittää ja suunnittelee ja miten selvitys- ja suunnittelutyö tehdään (esimerkiksi liiketoimintoja, palveluja, ratkaisuja, korvaavia alihankintaketjuja ja tuotannon/työn uudelleenorganisoimista koronaviruksen aiheuttamassa häiriötilanteessa).

Kehittämisprojekti: Hakija kuvaa, mitä yritykselle uusia asioita projektissa kehitetään ja miten kehitystyö tehdään (esimerkiksi uusia liiketoimintoja, palveluja, ratkaisuja, korvaavia alihankintaketjuja, uusia toimintamalleja työn/tuotannon organisoimiseen häiriötilanteessa). Lisäksi hakija perustelee, miten se uskoo kehitettävien uusien toimenpiteiden parantavan yrityksen kohtaamia koronavirushaasteita.  

PROJEKTIN ALOITUS

Jos saat hakemuksestasi positiivisen rahoituspäätöksen, tutustu ohjeisiin sivulla Projektin aloitus.

RAPORTOINTI

Projektin lopussa yritys raportoi projektin tuloksista ja siitä, miten tavoitteisiin on päästy. Raportointi tehdään asiointipalvelussa, mistä löytyvät myös projektiisi sovellettavat rahoitusehdot. 

HUOM! RAHOITUS AUKEAA YRITYSTEN HAETTAVAKSI TORSTAINA 19.3.2020.

© 2022 Ylivieskan kehityspalvelut | Tietosuojaseloste | Toteutus Creamedia